LinMiTech

L sistem

L sistem é metù ensema da: n model unificà di dac lessicai per l baratament de ressorses lessicales, n sistem de Lessicografìa computazionèla (dizionères on line e strumenc per la redazion sorida de dizionères monolinguai, bilinguai, multilinguai),... read more »

Projec 2012

Per l 2012 i projec de svilup de la sociazion LinMiTech revardarà l’elaborazion de n sistem de neologìa / terminologìa per i lengac de mendranza

Projec 2011

L 2011 l’é stat l prum an de atività de la sociazion: per chest l’obietif che se se à metù dant l’é stat chel de envièr via l lurier e omogeneisèr la situazions di desvalives sozi... read more »

Sozi fondadores